Tworzymy przestrzenie,
produkty oraz interakcje
kształtujące doświadczenia
w miejscach sprzedaży.

Stanowimy zespół badaczy, strategów, architektów i projektantów.

Różnorodne kompetencje i doświadczenia składają się na kompleksowe, interdyscyplinarne podejście do zadań związanych z planowaniem i projektowaniem konceptów sprzedaży.

Nasze działania koncentrują się na tworzeniu konceptów i kreowaniu doświadczeń w miejscach sprzedaży.

Koncepty sprzedaży, to projekty obejmujące i łączące wszystkie elementy wpływające na decyzje zakupowe shoppera. Realizujemy je zarówno w ramach aktywacji sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji, jak również tworzenie nowych formatów sieci handlowych.

Kim jesteśmy?

Działamy w ramach interdyscyplinarnego zespołu, na który składają się architekci, badacze, stratedzy i projektanci graficzni. Pracujemy w ramach unikalnych procesów. Domeną naszego działania są miejsca sprzedaży - sieci handlowe.

Wpływamy na zachowania kupujących

Punktem wyjścia są dla nas zawsze motywacje i zachowania „shoppera" - konsumenta stojącego przed decyzją o zakupie, w miejscu sprzedaży. Zajmujemy się planowaniem i projektowaniem miejsc sprzedaży i działaniami wpływającymi na zachowania kupujących.

Tworzymy koncepty sprzedaży.

Wspieramy sprzedaż marek w szerokiej dystrybucji.

Dla sieci sprzedaży

Przeprowadzamy projektu remodelingu konceptów sprzedaży; tworzymy nowe koncepty i marki sieci sprzedaży. Projektujemy architektonicznie sklepy i koncepty usługowe.

Dla marek CGP/FMCG

Tworzymy i realizujemy programy i akcje wspierające sprzedaż marek w kanałach szerokiej dystrybucji. Projektujemy niestandardowe materiały POS oraz rozwiązania „store in store”.

Obszary działań i metody

Remodeling konceptów sprzedaży

przeprowadzamy kompleksowe remodelingi funkcjonujących konceptów sprzedaży; tworzymy nowe marki i formaty handlowe

Brand Essence / Shopper Insight / Path to Purchase / Ticket / Spacial Analysis
/ Visual Audit / Foodscope / Category Analysis / Visual Presentation / Idea Generator
/ Communication / Staff

Koncepcje architektoniczne

opracowujemy projekty architektoniczne konceptów sprzedaży; tworzymy rozwiązania na pograniczu przestrzeni i komunikacji marketingowej

Store Atmospherics / Product VM / Fixtures / POSM / Layout / Lighting

Obszary działań i metody

Aktywacje shopper marketingowe

planujemy programy sprzedaży produktów i marek w kanałach szerokiej dystrybucji;

Brand Essence / Shopper Insight / Path o Purchase / Channel Audit
/ Trigger / Visual Audit

Projekty niestandardowych POS

projektujemy i realizujemy materiały POS, wymagające nietypowych rozwiązań przestrzennych i materiałowych

3D Visual Audit / Semiotic Audit